Vizualni identitet za projekt “Žene su snaga zajednice” – Zaklada Sandra Stojić image

Vizualni identitet za projekt “Žene su snaga zajednice” – Zaklada Sandra Stojić

Dizajn logotipa i vizualnog identiteta za projekt zapošljavanja žena. Nositelj projekta je Zaklada Sandra Stojić, a projekt je financiran sredstvima iz europskih fondova. Logotip se sastoji od 2 kvadrata i simbola ženskog spola, te teksta naziva projekta. Kvadrati simboliziraju zajednicu (prepoznatljive hrvatske “kockice” kao simbolika društva), a jezgru i spoj tih kvadrata čini ikona ženskog spola. Ideja iza toga je da žena osnažuje društvo, kako i sam naziv projekta govori, a na simboličkoj razini to je predstavljeno na način da se ikona ženskog spola nalazi u središtu kvadrata, na samom spoju, te simbolički povezuje kvadrate, tj. društvo. Sam tekst “Žene su snaga zajednice” nalazi se desno od donjeg kvadrata, te na taj način simbolično “učvršćuje” logotip i preuzima ulogu temelja samog logotipa dajući dodatnu ravnotežu. U tekstu su istaknute riječi žene i snaga.